Можете ли да ја најдете Троицата во Библијата?

Оние кои не ја прифаќаат доктрината за Троица, отфрлаат, делумно, поради тоа што зборот "Троица" не е пронајден во Писмото. Се разбира, не постои стих кој вели: "Бог е [составен од] три лица" или "Бог е тројство". Тоа е, строго кажано, сите прилично очигледни и вистинити, но тоа не докажува ништо. Постојат многу зборови и фрази кои христијаните ги користат што не се наоѓаат во Библијата. На пример, во Библијата не се наоѓа зборот "Библијата".

Повеќе: Противниците на Троица тврдат дека тринитарниот поглед на природата на Бога и на Неговата природа не може да се потврди со Библијата. Бидејќи книгите на Библијата не биле напишани како теолошки трудови, површно ова може да биде вистина. Во Светото Писмо нема изјава во која се вели дека "Бог е три лица во едно лице, и тука е доказ ..."

Dennoch bringt das Neue Testament Gott (den Vater), den Sohn (Jesus Christus) und den Heiligen Geist in einer solchen Weise zusammen, dass es stark auf die trinitarische Natur Gottes hinweist. Diese Schriften werden im Nachfolgenden als Zusammenfassung der vielen anderen biblischen Passagen zitiert, welche die drei Personen der Gottheit zusammenbringen. Eine Schriftstelle stammt aus den Evangelien, eine andere vom Apostel Paulus und eine dritte vom Apostel Petrus. Die Worte in jedem Abschnitt, die sich auf jede der drei Personen beziehen, sind kursiv gesetzt, um ihre trinitarische Auswirkung zu betonen:

„Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Matthäus 28,19).
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ (2. Korinther 13,13).

„…an die auserwählten Fremdlinge…die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi“ (1. Petrus 1,1–2).

Еве три пасуси од Писмото, едно од усните на Исус, а другите две од водечките апостоли, кои недвосмислено ги соединуваат сите тројца божества. Но, ова е само примерок од слични пасуси. Меѓу нив се следниве:

Römer 14,17–18; 15,16; 1. Korinther 2,2–5; 6,11; 12,4–6; 2. Korinther 1,21–22; Galater 4,6; Epheser 2,18–22; 3,14–19; 4,4–6; Kolosser 1,6–8; 1. Thessalonicher 1,3–5; 2. Thessalonicher 2,13–14; Titus 3,4–6. Wir ermutigen den Leser, alle diese Stellen zu lesen und zu beachten, wie Gott (Vater), Sohn (Jesus Christus) und der Heilige Geist als Instrumente unseres Heils zusammengebracht werden.
Sicherlich zeigen solche Schriftstellen, dass der neutestamentliche Glaube implizit trinitarisch ist. Natürlich ist es wahr, dass keine dieser Passagen direkt besagt, dass „Gott eine Dreieinigkeit“ ist, oder dass „dies die trinitarische Doktrin ist“. Aber dies ist nicht notwendig. Wie vorhin erwähnt, sind die Bücher des Neuen Testaments nicht formelle, Punkt für Punkt Abhandlungen von Doktrin. Trotzdem sprechen diese und andere Schriftstellen leicht und ohne irgendein Selbstbewusstsein vom Zusammen-wirken von Gott (Vater), Sohn (Jesus) und dem Heiligen Geist. Die Verfasser zeigen kein Gefühl der Fremdheit, wenn sie diese göttlichen Personen in ihrem Heilswirken als eine Einheit zusammenfügen. Der Theologe Alister E. McGrath macht in seinem Buch Christian Theology folgenden Punkt:

Die Grundlage der Doktrin der Dreieinigkeit findet man in dem alles durch-dringenden Muster göttlicher Aktivität, vom dem das Neue Testament Zeugnis ablegt… Dort findet man die engste Beziehung zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligem Geist in den neutestamentlichen Schriften. Immer wieder verknüpfen neutestamentliche Passagen diese drei Elemente als Teil eines grösseren Ganzen. Die Totalität von Gottes rettender Gegenwart und Macht kann nur, so scheint es, ausgedrückt werden, indem man alle drei Elemente involviert… (S. 248).

Таквите neutestamenlichen стихови се спротивстави на обвинувањата дека доктрината за Тројството беше всушност развиен во текот на историјата на црквата, и дека тоа се одразува на "пагански" не библиските идеи. Ако гледаме на Светото писмо во однос на она што на природата, кој ние го нарекуваме Бог, ни кажува со отворен ум, јасно е дека ние се покажа дека тоа е Троичниот во природата.

Со сигурност можеме да кажеме дека Троица отсекогаш била реалност како вистина во врска со Божјата основна природа. Можеби тоа не беше целосно разбрано во мрачните возрасти на човекот, дури и за време на Стариот Завет. Но, инкарнација на Синот Божји и доаѓањето на Светиот Дух открива дека Бог е тринитарен. Ова откровение било дадено преку конкретни факти, во кои Синот и Светиот Дух влегле во нашиот свет во одредени периоди во историјата. Фактот на тринитарното откровение на Бога во историските времиња подоцна беше опишан во Словото Божјо, кое го нарекуваме Новиот Завет.

Џејмс Р. Вајт, христијански аполог, пишува во својата книга Заборавена Троица:
„Die Dreieinigkeit wurde nicht bloss in Worten offenbart, sondern stattdessen in der äussersten Handlung des dreieinigen Gottes in der Erlösung selbst! Wir wissen, wer Gott ist, durch das, was er getan hat, um uns zu sich selber zu bringen!“ (S. 167).

од Пол Крол


PDFМожете ли да ја најдете Троицата во Библијата?

 

Anhang (Bibelstellen)

Роман 14,17-18:
Бидејќи Божјо Царство не е храна и пијалок, туку правда, мир и радост во Светиот Дух. 18 Кој му служи на Христос, му е угоден на Бог и го почитува човекот.

Роман 15,16:
за да бидам слуга на Христос Исус меѓу незнабошците, за да сведочам свештено пред Евангелието Божјо, дека незнабошците може да станат жртва што му е угодна на Бога, осветени од Светиот Дух.

1 Коринтјаните 2,2: 5:
Затоа што мислев дека правото да се знае нешто од вас, освен Исуса Христа, и го распнаа. 3 И јас бев со вас во слабост, а се плашам и со голем трепет; 4 и мојот говор и проповедта моја не беа со убедливи зборови на мудрост, туку во пројава на Духот и силата, дека вашата вера 5 не беше на човечката мудрост, туку на Божјата сила.

1 Коринтјани 6:11:
И такви се некои од вас. Но, вие сте измиени чисти, вие сте посветени, оправдани сте од името на Господ Исус Христос и од Духот на нашиот Бог.

1 Коринтјаните 12,4: 6:
Тие се различни подароци; но тоа е дух. 5 И постојат различни канцеларии; но тоа е господин. 6 И тие се различни сили; но тоа е бог кој работи во сè.

2 Коринтјаните 1,21: 22:
Но, Бог ни создава силен, заедно со вас во Христа и ни помаза ни 22, и запечати нѐ и го постави духот во нашите срца како залог.

Галатјаните 4,6::
Бидејќи сега сте деца, Бог го испрати Духот на својот Син во нашите срца, нарекувајќи: Авва, драг Отец!

Ефесјаните 2,18: 22:
Зашто преку него и ние имаме пристап до Отецот во еден Дух. 19 Затоа сега вие веќе не сте туѓи и придојдени, туку сте им сожители на светиите и членовите на семејството на Бога, 20 изграден на темелите поставени од апостолите и пророците, Исус Христос е аголен камен на темелот, 21 расте на кого целата структура се здружија во свет храм во Господ. 22 Преку него можете, исто така, се градеше заедно за живеалиште Божјо преку Духот.

Ефесјаните 3,14: 19:
Јас се поклонат колена пред Таткото, 15 право татко за сè што се децата велат дека на небото и на земјата, 16 дека ќе ви даде, според богатството на Неговата слава, да се зајакне преку Неговиот Дух во внатрешниот човек , 17 живееме Христа со вера во вашите срца и ќе се beingewurzelt во љубов и основана. 18 Така да може да го разбере со сите светии, што е ширина и должина и висина и длабочина, 19 признае љубовта Христова која го надминува знаењето, за да се исполните со сета полнота Божја.

Ефесјаните 4,4: 6:
тело и дух, како што и вие сте повикани на надеж за вашата професија; 5 господин, вера, крштевање; 6 е бог и татко на сите што се наоѓаат над сите и преку сите и во сите.
 
Колошаните 1,6-8:
[Евангелието], кое дошло до вас, како што го носи плодот во целиот свет, и расте со вас од денот кога го слушнавте, и ја познавте Божјата благодат во вистината. 7 Значи сте научиле од Епафрас, нашиот драг соработник, кој е верен слуга на Христос за вас, 8 кој исто така ни кажа за вашата љубов во Духот.

1. Thess 1,3 5:
и размислувај пред Бога, нашиот Отец, твојата работа со вера и твојата работа во љубов и трпеливоста во надеж за нашиот Господ Исус Христос. 4 Драги браќа, сакани од Бога, знаеме дека сте избрани; 5 За нашето проповедање на Евангелието дојде до вас, не само во Словото, туку и во моќта и во Светиот Дух и со голема сигурност. Знаете како се однесувавме меѓу вас заради вас.

2. Thess 2,13 14:
но ние треба да се заблагодарам на Бога за вас, сакана од страна на браќата Господ Бог го избра првиот за спасение преку осветувањето на Духот и верувањето на вистината, 14 која тој ќе се нарекува од страна на нашите Евангелието, дека вие треба да Слава на нашиот Господ Исус Христос.

Тит 3,4-6:
Но, кога добрината и љубовта кон Бога, нашиот Спасител, 5 појави нè спаси - не со дела на правдата што сме го направиле, туку по Својата милост - преку перење на повторното раѓање и обновување во Светиот Дух, тој 6 го излеа на нас богато преку Исус Христос, нашиот Спасител,