Светиот Дух

светиот духСветиот Дух ги има Божјите својства, се поистоветува со Бога и прави работи што само Бог ги прави. Како Бог, Светиот Дух е свет - толку свет што е исто толку грешно да се проколнува Светиот Дух како што е Синот Божји (Евреите 10,29). Хулата, хулата против Светиот Дух е непростлив грев (Матеј 12,32). Тоа значи дека духот е инхерентно свет и не му е укажана светост, како што е случајот со храмот.

Како Бог, Светиот Дух е вечен (Евреите 9,14). Како Бог, Светиот Дух е насекаде (Псалм 139,7-9). Како Бог, Светиот Дух е сезнаен (1. Коринтјаните 2,10-11; Јован 14,26). Светиот Дух создава (Јов 33,4; Псалм 104,30) и создава чуда (Матеј 12,28; Римјаните 15,18-19) и придонесува за Божјото дело. Неколку пасуси ги именуваат Отецот, Синот и Светиот Дух како подеднакво божествени. Во дискусијата за даровите на Духот, Павле се осврнува на паралелните конструкции на Духот, Господ и Бог (1. Коринтјани 12,4-6). Тој го завршува своето писмо со тристрана молитва (2. Коринтјани 13,14). Петар започнува писмо со друга трипартитна форма (1. Петар 1,2). Иако овие примери не се доказ за единството на Троица, тие ја поддржуваат оваа идеја.

Формулата за крштевање го зајакнува знакот на таквото единство: „Крстувајте ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух“ (Матеј 28:19). Тројцата имаат име, што покажува дека се едно суштество, а кога Светиот Дух прави нешто, Бог го прави тоа. Кога зборува Светиот Дух, зборува и Бог. Ако Ананија го лажел Светиот Дух, тој го лажел Бога (Дела 5:3-4). Петар вели дека Ананија не лажел претставник на Бога, туку самиот Бог, а луѓето не лажат за безлична моќ.

Во еден пасус Павле вели дека христијаните се храм Божји (1. Коринтјаните 3,16), во друга вели дека ние сме храм на Светиот Дух (1. Коринтјаните 6,19). Ние сме храм за обожавање на божествено суштество, а не на безлична сила. Кога Павле пишува дека ние сме храм на Светиот Дух, тој имплицира дека Светиот Дух е Бог.

Така Светиот Дух и Бог се исти: „Додека Му служеа и постеа на Господа, Светиот Дух рече: Одвојте ме од Варнава и Савле за делото на кое ги повикав“ (Дела 1.3,2), Овде Светиот Дух користи лични заменки исто како што го прави Бог. Слично на тоа, Светиот Дух вели дека Израелците го тестирале и го пробале и рекол: „Се заколнав во својот гнев: нема да дојдеш кај мене“ (Евреите 3,7-11) Но, Светиот Дух не е само друго име за Бога. Светиот Дух е независен од Отецот и Синот, како што се покажа при крштевањето на Исус (Матеј 3,16-17). Тројцата се независни, а сепак едно.Светиот Дух ја врши Божјата работа во нашите животи. Ние сме родени од и од Бога (Јован 1:12), што е исто како и да се родиме од Светиот Дух (Јован 3,5). Светиот Дух е средство со кое Бог живее во нас (Ефесјаните 2:22; 1. Јоханес 3,24; 4,13). Светиот Дух живее во нас (Римјаните 8,11; 1. Коринтјаните 3,16) - и бидејќи духот живее во нас, можеме да кажеме и дека Бог живее во нас.

Светиот Дух е личен

 • Библијата го опишува Светиот Дух со човечки карактеристики:
 • Духот живее (Римјаните 8,11; 1. Коринтјаните 3,16)
 • Духот зборува (Дела 8,29; 10,19;11,12; 21,11; 1. Тимотеј 4,1; Евреите 3,7)
 • Духот понекогаш ја користи личната заменка „Јас“ (Дела 10,20;13,2)
 • Со духот може да се зборува, да се искушува, да се оплакува, да се навредува и малтретира (Дела 5,3; 9; Ефесјаните 4,30; Евреите 10,29; Матеј 12,31)
 • Духот води, посредува, повикува и поучува (Римјаните 8,14; 26; Дела 13,2; 20,28)

Римјаните 8,27 зборува за главата на умот. Духот донесува одлуки - Светиот Дух донесе одлука (Дела 1 Дек.5,28). Умот знае и работи (1. Коринтјаните 2,11; 12,11). Тој не е безлична сила. Исус го нарече Светиот Дух Параклет - преведен како Утешител, Советник или Бранител.

„И сакам да го молам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас засекогаш: духот на вистината, кој светот не може да го прими, бидејќи ниту го гледа, ниту го познава. Вие го познавате затоа што останува со вас и ќе биде во вас“ (Јован 14,16-17).

Првиот советник на учениците бил Исус. Додека поучува, сведочи, осудува, води и ја открива вистината, Светиот Дух (Јован 1 Кор.4,26; 15,26; 16,8; 13-14). Сите овие се лични улоги. Јован ја користи машката форма на грчкиот збор parakletos затоа што не беше неопходно да се користи неутралната форма. Во Јоханес16,14 дури и личната заменка од машки род „тој“ се употребува откако ќе се употреби неутралниот збор Geist. Ќе беше полесно да се префрли на неутралната лична заменка, но Јоханис не. Умот се обраќа со „тој“. Сепак, граматиката е релативно неважна. Меѓутоа, важно е Светиот Дух да има лични квалитети. Тој не е безлична сила, туку интелигентен и божествен помошник кој живее во нас.

Духот на Стариот завет

Библијата не содржи дел со наслов „Светиот Дух“. Учиме малку од Светиот Дух овде-онде кога библиските текстови го спомнуваат. Стариот завет ни дава само неколку погледи. Духот бил присутен при создавањето на животот (1. Мос 1,2; Работа 33,4;34,14). Духот Божји го исполни Везалел со способност да го изгради скинијата (2. Мојсеј 31,3-5). Тој го исполни Мојсеј и дојде преку 70-те старешини (4. Мос 11,25). Тој го исполни Исус Навин со мудрост како водач, исто како што Самсон исполнет со сила и способност за борба (5. Мојсеј 34,9; Судија [простор]]6,34; 14,6). Божјиот Дух му беше даден на Саул и повторно земен (1. Сем 10,6; 16,14). Духот му ги дал на Давид плановите за храмот (1. Chr 28,12). Духот ги инспирираше пророците да зборуваат (4. Мојсеј 24,2; 2. саб 23,2; 1. Chr 12,18;2. Chr 15,1; 20,14; Езекиел 11,5; Захарија 7,12;2. Петар 1,21).

Во Новиот завет, исто така, Светиот Дух беше тој што ги поттикна луѓето како Елисавета, Захарија и Симеон да зборуваат (Лука 1,41; 67; 2,25-32). Јован Крстител бил исполнет со Светиот Дух од раѓање (Лука 1,15). Неговата најважна работа беше да го објави доаѓањето на Исус Христос, кој ќе ги крштева луѓето не само со вода, туку и со Светиот Дух и оган (Лука 3,16).

Светиот Дух и Исус

Светиот Дух беше многу присутен и вклучен во животот на Исус. Духот го предизвика неговото зачнување (Матеј 1,20), легна врз него по неговото крштевање (Матеј 3,16), го одведоа во пустината (Лк4,1) и му овозможил да ја проповеда добрата вест (Лука 4,18). Исус ги изгонува демоните со помош на Светиот Дух2,28). Преку Светиот Дух, тој се принесе себеси како жртва за гревот на човештвото (Евр.9,14) и со истиот Дух воскресна од мртвите (Римјаните 8,11).

Исус поучувал дека Светиот Дух ќе зборува во време на прогонство од неговите ученици (Матеј 10,19-20). Тој им рекол да ги крстат следбениците на Исус во името на Отецот, Синот и Светиот Дух8,19). И понатаму дека Бог им дава Свети Дух на сите луѓе кога ќе го побараат (Лука 11,13). Некои од најважните работи што Исус ги кажал за Светиот Дух се во Евангелието по Јован. Прво луѓето би требало да се родат од вода и Дух (Јован 3,5). На луѓето им треба духовно обновување и тоа не доаѓа од самите себе, туку е дар од Бога. Дури и кога духот не е видлив, тој прави разлика во нашите животи (ст. 8).

Исус, исто така, поучувал: „Ако си жеден, дојди кај мене и пиј. Кој верува во мене, како што вели Писмото, од неговото тело ќе потечат реки од жива вода. Но, ова е она што тој го рече за духот што треба да го примат оние што веруваат во него; зашто духот сè уште не беше таму; зашто Исус уште не беше прославен“ (Јован 7,37-39)

Светиот Дух задоволува внатрешна жед. Тоа ни овозможува да имаме врска со Бог за кого сме создадени од него. Ние го примаме Духот доаѓајќи кон Исус и Светиот Дух исполнувајќи ги нашите животи.

Џон вели „Зашто духот сè уште не беше таму; зашто Исус сè уште не беше прославен »(с. 39). Духот веќе исполнил некои мажи и жени пред животот на Исус, но наскоро ќе дојде на нов моќен начин - на Педесетница. Духот сега е даден на сите што го повикуваат името Господово (Дела апостолски 2,38-39). Исус им ветил на своите ученици дека Духот на вистината ќе им биде даден на оние што ќе живеат во нив4,16-18). Овој дух на вистината е ист како самиот Исус да дошол кај своите ученици (ст. 18), бидејќи тој е Духот Христов и Духот на Отецот - испратен од Исус и Отецот (Јован 15,26). Духот му овозможува на Исус да стане достапен за секого и неговото дело да продолжи.Исус вети дека Духот ќе ги научи учениците и ќе ги потсети на сè што Исус ги научи (Јован 1 Кор.4,26). Духот ги научи на работи што не можеа да ги разберат пред воскресението на Исус6,12-13)

Духот зборува за Исус (Јован 15,26;16,24). Тој не се рекламира себеси, туку ги води луѓето кон Исус Христос и до Отецот. Тој не зборува за себе, туку само како што би сакал Таткото (Јован 16,13). Добро е што Исус повеќе не живее со нас бидејќи Духот може да биде активен кај милиони луѓе (Јован 16,7). Духот евангелизира и му ги покажува на светот неговиот грев и вина и ја исполнува неговата потреба за правда и правда (ст. 8-10). Светиот Дух им укажува на луѓето на Исус како нивно решение за вината и нивен извор на праведност.

Духот и црквата

Јован Крстител рекол дека Исус ќе ги крштева луѓето со Светиот Дух (Марко 1,8). Ова се случи на Педесетница по неговото воскресение, кога Духот им даде нова сила на учениците (Дела 2). Ова вклучува говорни јазици што ги разбираат луѓето од другите народи (ст. 6), а слични чуда се случувале во различни периоди додека црквата растела (Дела на апостолите 10,44-46; 1 часот9,1-6), но не се споменува дека овие чуда им се случуваат на сите луѓе кои го пронаоѓаат патот до христијанската вера.

Павле вели дека сите верници се формирани во едно тело, црква, во Светиот Дух (1. Коринтјани 12,13). Светиот Дух е даден на секој што верува (Галатјаните 3,14). Без разлика дали се случиле чуда или не, сите верници се крстени во Светиот Дух. Не е неопходно да се бара и да се надева на одредено чудо за да се докаже дека некој е крстен во Светиот Дух.

Библијата не бара верникот да се крсти во Светиот Дух. Наместо тоа, секој верник се охрабрува постојано да се исполнува со Светиот Дух (Ефесјаните 5,18) за да може некој да одговори на насоката на Духот. Оваа врска е постојана и не е еднократен настан. Наместо да бараме чуда, треба да го бараме Бога и тој да одлучи дали и кога ќе се случат чуда. Павле главно ја опишува Божјата моќ не преку физички чуда што се случуваат, туку преку промената што се случува во животот на една личност - надеж, љубов, трпеливост, служба, разбирање, трпење страдања и храбро проповедање (Римјаните 15,13; 2. Коринтјани 12,9; Ефесјаните 3,7; 16-18; Колосјаните 1,11; 28-29; 2. Тимотеј 1,7-8-ми). Овие чуда, исто така, можеме да ги наречеме физички чуда, бидејќи Бог ги менува животите на луѓето.Делата на апостолите покажуваат дека Духот и помогнал на црквата да расте. Духот им овозможи на луѓето да известуваат и да сведочат за Исус (Дела на апостолите 1,8). Тој им овозможил на учениците да проповедаат (Дела 4,8, 31; 6,10). Тој му дал упатства на Филип и подоцна го занесол (Дела апостолски 8,29; 39). Духот ја охрабрил Црквата и воспоставил водачи (Дела апостолски 9,31; 20,28). Тој разговараше со Петар и со Антиохиската црква (Дела апостолски 10,19; 11,12; 13,2). Работел во Агав кога го предвидел гладот ​​и го навел Павле да избега (Дела апостолски 11,28; 13,9-10). Тој ги водеше Павле и Варнава на нивниот пат (Дела 13,4; 16,6-7) и му овозможи на апостолското собрание во Ерусалим да донесе одлука (Дела 15,28). Тој го испрати Павле во Ерусалим и го предупреди (Дела 20,22:23-2; 1,11). Црквата постоела и растела преку делувањето на Светиот Дух кај верниците.

Духот денес

Светиот Дух исто така е вклучен во животот на денешните верници:

 • Тој нè води кон покајание и ни дава нов живот (Јован 16,8; 3,5-6)
 • Тој живее во нас, нè учи и нè води (1. Коринтјаните 2,10-13; Јован 14,16-17,26; Римјаните 8,14)
 • Тој нè запознава во Библијата, во молитвата и преку другите христијани Тој е духот на мудроста и ни помага да гледаме на работите со храброст, љубов и самоконтрола (Ефес.1,17; 2. Тимотеј 1,7)
 • Духот ги обрежува, осветува и менува нашите срца (Римјаните 2,29; Ефесјаните 1,14)
 • Духот создава во нас љубов и плод на праведноста (Рим5,5; Ефесјаните 5,9; Галатјаните 5,22-23)
 • Духот нè става во црквата и ни помага да разбереме дека сме Божји деца (1. Коринтјани 12,13Римјаните 8,14-16)

Ние треба да го обожаваме Бог во дух (Фил3,3; 2. Коринтјаните 3,6; Римјаните 7,6; 8,4-5). Се трудиме да му угодиме (Галатјаните 6,8). Кога сме водени од Светиот Дух, Тој ни дава живот и мир (Римјаните 8,6). Преку него имаме пристап до Отецот (Ефесјаните 2,18). Тој ни помага во нашата слабост и се залага за нас (Римјаните 8,26-27)

Светиот Дух ни дава и духовни дарови. Тој дава водачи за Црквата (Ефесјаните 4,11), Луѓе кои ги извршуваат основните добротворни должности во црквата (Римјаните 12,6-8) и оние со посебни вештини за посебни задачи (1. Коринтјани 12,4-11). Никој нема секој дар и не се дава секој дар на секого (ст. 28-30). Сите дарови, духовни или не, треба да се користат за работата како целина - целата Црква (1. Коринтјани 12,7; 14,12). Секој подарок е важен (1. Коринтјани 12,22-26). До денес ги добивме само првите плодови на Духот, кој, сепак, ветува многу повеќе за иднината (Римјаните 8,23; 2. Коринтјаните 1,22; 5,5; Ефесјаните 1,13-14)

Светиот Дух е Бог во нашите животи. Сè што прави Бог го прави Светиот Дух. Затоа Павле нѐ поттикнува да живееме во и преку Светиот Дух (Галатјаните 5,25; Ефесјаните 4,30; 1. Теса 5,19). Затоа, да слушаме што вели Светиот Дух. Зашто, кога тој зборува, зборува Бог.    

од Мајкл Морисон