Римјани 10,1-15: Добри вести за сите

437 добра вест за секого Paulus schreibt im Römerbrief: «Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden» (Römer 10,1 Neue Genfer Übersetzung).

Aber es gab ein Problem: «Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht; das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht, und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen» (Römer 10,2-3 Neue Genfer Übersetzung).

Die Israeliten, die Paulus kannte, wollten mit ihren eigenen Werken (durch das Halten der Gesetze) vor Gott gerecht werden.

«Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht: Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Der Weg zur Gerechtigkeit ist für Juden und Nichtjuden derselbe» (Römer 10,4 Neue Genfer Übersetzung). Sie können Gottes Gerechtigkeit nicht erreichen, indem Sie sich verbessern. Gott schenkt Ihnen die Gerechtigkeit.

Сите ние живеевме под законите на моменти. Кога бев дете, живеев под законите на мајка ми. Едно од нејзините правила беше, откако свирев во дворот, да ги соблечам чевлите пред да влезам во станот. Морав да ги чистам силно извалканите чевли со вода на тремот.

Исус ја чисти нечистотијата

Бог не е поинаков. Тој не сака нечистотијата на нашите гревови да се шири насекаде низ неговата куќа. Проблемот е, немаме начин да се исчистиме и не можеме да влеземе додека не сме чисти. Бог им дозволува на оние што се свети, безгрешни и чисти во своето живеалиште. Никој не може сама да ја постигне оваа чистота.

Затоа Исус мораше да излезе од неговата куќа за да нè очисти. Само тој можеше да нè очисти. Ако сте зафатени да се ослободите од својата нечистотија, можете да се чистите до последниот ден, тоа нема да биде доволно за да влезете во куќата. Меѓутоа, ако верувате во она што го кажува Исус, бидејќи тој веќе ве чисти, можете да влезете во Божјата куќа и да седите на неговата маса за да јадете.

Стиховите 5-15 во Римјаните 10 се занимаваат со следниов факт: Невозможно е да се знае Бога додека не се елиминира гревот. Познавањето на Бог не може да го отстрани нашиот грев.

За да ја поддржи оваа точка во Римјаните 10,5: 8-5, Павле ја цитира Второзаконие 30,11: 12: „Не кажувај во твоето срце: Кој сака да се искачи на небото? - како да сакавте да го одведете Христа од таму ". Се вели дека како луѓе можеме да го бараме и да го најдеме Бог. Факт е дека Бог доаѓа кај нас и нè наоѓа.

Вечното Слово Божјо дошло до нас како Бог и човекот, Синот Божји, Исус Христос од месо и крв. Не можевме да го најдеме на небото. Тој одлучи во својата божествена слобода да дојде до нас. Исус нè спаси луѓето со тоа што ги измиваме нечистите гревови и им го отвори патот за да влеземе во Божјиот дом.

Ова го поставува прашањето: Дали верувате во она што го вели Бог? Дали мислите дека Исус те нашол и ја измил нечистотијата за да влезеш во неговата куќа? Ако не верувате во тоа, вие сте надвор од Божјата куќа и не можете да влезете.

Paulus spricht in Römer 10,9-13 Neue Genfer Übersetzung: «Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt; man wird gerettet, wenn man «den Glauben» mit dem Mund bekennt. Darum heisst es in der Schrift: «Jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden» (Jesaja 28,16). Ob jemand Jude oder Nichtjude ist, macht dabei keinen Unterschied: Alle haben denselben Herrn, und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn «im Gebet» anrufen. «Wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden» (Joel 3,5).

Ова е реалноста: Бог го откупи своето создание преку Исус Христос. Тој ги изми нашите гревови и нѐ чисти преку својата жртва, без наша помош и барање. Ако веруваме во Исус и признаеме дека тој е Господ, веќе живееме во оваа реалност.

Пример за ропство

На 1. Јануари 1863 го потпишаа прогласувањето на еманципацијата на претседателот Абрахам Линколн. Оваа извршна наредба вели дека сите робови во сите држави во востанието против владата на САД сега се слободни. Веста за оваа слобода стигна до робовите на Галвстон, Тексас, само на 19. Јуни 1865. Веќе две и пол години, овие робови не знаат за нивната слобода и не ја доживеале реалноста додека војниците на Армијата на САД не им кажале.

Исус е наш Спасител

Unser Bekenntnis rettet uns nicht, sondern Jesus ist unser Retter. Wir können Gott nicht verpflichten, etwas für uns zu tun. Unsere guten Werke können uns nicht sündenlos machen. Es spielt keine Rolle, um welche Art von Tätigkeit es sich handelt. Ob es darum geht, einer Regel zu gehorchen - wie einen Tag heilig zu halten oder Alkohol zu meiden - oder ob es die Tätigkeit ist, zu sagen: «Ich glaube». Paulus sagt es unmissverständlich: «Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk» (Epheser 2,8 Neue Genfer Übersetzung). Sogar der Glaube ist ein Geschenk Gottes!

Бог не очекува исповед

Тоа помага да се разбере разликата помеѓу договорот и исповед. Договорот е правен договор во кој се врши размена. Секоја страна е обврзана да тргува со нешто друго. Ако имаме договор со Бог, нашата посветеност кон Исус ќе нѐ спаси. Но, ние не можеме да го обврземе Бог да дејствува во наше име. Благодатта е Христос, кој одлучува во неговата божествена слобода да дојде до нас.

На отворен суд, едно лице признава дека фактот постои. Криминал може да рече: „Признавам дека ја украдов стоката. Тој ја прифати реалноста во неговиот живот. На сличен начин, следбеник на Исус вели: „Признавам дека морам да бидам спасен или Исус ме спаси.

Повикан на слобода

Што робови 1865 потребни во Тексас не беше договор за купување на нивната слобода. Мораа да знаат и да признаат дека веќе се слободни. Нивната слобода е веќе воспоставена. Претседателот Линколн беше во можност да ја ослободи, и ја објави по наредба. Бог имал право да нè спаси и не спаси преку животот на неговиот син. Што робовите потребни во Тексас беше да се слушне за нивната слобода да веруваат дека тоа е вистина и да живее соодветно. На робовите им треба некој да дојде и да им каже дека се слободни.

Ова е пораката на Павле во Римјаните 10:14 Newеневскиот превод: „Но, тоа е така: можете да го повикате Господ само ако верувате во него. Вие може да верувате во него само ако сте слушнале за него. Може да слушнете од него само ако некој е таму да ја објави пораката за него ».

Können Sie sich vorstellen, wie es für diese Sklaven war, an diesem Junitag Baumwolle in der 40-Grad-Hitze von Texas zu hacken und die gute Nachricht von ihrer Freiheit zu hören? Sie erlebten den schönsten Tag ihres Lebens! In Römer 10,15 zitiert Paulus aus Jesaja: «Wie schön sind die Füsse derer, die gute Nachrichten bringen« (Jesaja 52,7).

Која е нашата улога?

Која е нашата улога во Божјиот план за спасение? Ние сме негови гласници на радост и ја носиме добрата вест за слободата на луѓето кои никогаш не слушнале за нивната слобода. Не можеме да спасиме ниту една личност. Ние сме гласници, сидра на вестите и ја донесуваме добрата вест: „Исус постигна сè, вие сте слободни“!

Израелците Павле знаеја дека ја чуле добрата вест. Тие не веруваа во зборовите што ги донесе Павле. Дали верувате во ослободувањето од вашето ропство и живеете во новата слобода?

од Џонатан Степ


PDFРимјани 10,1-15: Добри вести за сите