Весник Фокус Исус 2022-01

03 фокусирајте се на Исус 2022 01

ЈАНУАРИ - МАРТ 2022

 

Од темнина до силна светлина - Тони Пунтенер

Зборот стана тело - Џозеф Ткач

Историја на просторот и времето - Тим Мегваер

Новородениот крал - Џејмс Хендерсон

Тројната мелодија - Џозеф Ткач

Грејс и надеж - Роберт Регацоли

Исус е патот - Нату Моти

Колку долго ќе биде - Хилари Бак

Болни загуби - Тами Ткач

Бог нема потреби - Еди Марш

Приказната на овчарот - Џон Халфорд