Бог нема потреби

692 бог нема потребиНа Ареопагот апостол Павле му ги претставил на вистинскиот Бог идолите на Атињаните: „Бог, Кој го создаде светот и сè што е во него, тој, Господарот на небото и на земјата, не живее во храмови направени со раце. Ниту, пак, дозволува да му служи човечка рака како некој на кого нешто му треба, бидејќи тој самиот на сите им дава живот и здив и сè“ (Дела 1.7,24-25)

Павле ја открива разликата помеѓу идолите и вистинскиот троичен Бог. Вистинскиот Бог нема потреби, тој е Бог кој дава живот, тој споделува се што е добро што го има затоа што Бог е љубов. На идолите, пак, им се потребни човечки раце, кои ги создаваат за да им служат.

Но, што ако Бог е единец, како што поучува унитаризмот, кој ја отфрла доктрината за Троица и божественоста на Исус од Назарет? Како живеел Бог пред создавањето и што би направил пред да започне времето?

Овој Бог не може да се нарече вечно љубител затоа што немало живо суштество одвоено од него. На таков Бог му треба креација за да може да сака. Троичниот Бог, од друга страна, е единствен. Исус открива што правел вистинскиот Бог пред создавањето: „Татко, сакам таму каде што сум јас и оние што ми ги даде да бидат со мене, за да ја видат мојата слава што ми ја даде; зашто ме сакаше пред да се создаде светот“ (Јован 17,24).

Односот меѓу Бог Отецот и неговиот Син е взаемна и вечна; Синот го сака Таткото: „Но, нека знае светот дека јас го сакам Отецот и постапувам како што ми заповеда Отецот“ (Јован 1.4,31).

Светиот Дух е љубов: „Зашто Бог не ни даде дух на страв, туку на сила и љубов и разумност“ (2. Тимотеј 1,7).

Помеѓу Отецот, Синот и Духот постои вечна заедница на љубовта, поради што Јован можеше да напише дека Бог е љубов: „Возљубени, да се сакаме еден со друг; зашто љубовта е од Бога, а кој љуби, од Бог е роден и Го познава Бога. Кој не љуби, не Го познава Бога; затоа што Бог е љубов »(1. Јоханес 4,7-8)

Троичниот Бог на љубовта носи живот во себе: „Зашто, како што Таткото има живот во себе, така и на Синот го даде да има живот во себе“ (Јован 5,26).

Бог е сосема различен од сите други богови. Тој е совршен сам по себе. Вечниот Бог, кој носи живот во себе и нема потреба од ништо, му даде живот на своето создание и на целото човештво и го отвори патот кон вечниот живот преку Исус Христос. Оној кој нема потреби го создал универзумот преку чин на благодат и љубов. Некои може да заклучат дека Бог не се грижи за нас затоа што на Бог не му требаме. Бог нè љуби и нè создаде според својот лик за да можеме да имаме заедништво со него и да живееме во блиски односи со него. Бог сака да му се поклонуваме, не за да задоволиме каква било потреба кај него, туку за наша корист, за да можеме да го признаеме и да се поврземе со него и да живееме во тој однос.

Можете да му заблагодарите на Бога Отецот што преку неговиот Син Исус Христос ви ја дал вселената, својот живот и поканата за вечен живот.

од Еди Марш