Весник Фокус Исус 2022-02

03 фокусирајте се на Исус 2022 01

АПРИЛ ЈУНИ 2022

 

Влезот во светилиштето - Тони Пунтенер

Дали Бог живее на земјата - Гордон Грин

Божјето царство е близу - Грег Вилијамс

Бронзената змија - Бери Робинсон

Помислете на Исус со радост - Тами Ткач

Мириса на живот - Пабло Науер

Ти припаѓаш - Џозеф Ткач

Затворете ги очите и верувајте - Џеф Броднакс

Параболата на Грнчарот - Нату Моти

Допирот на Бога - Макс Лукадо