Списание за наследник 2015-02

 

03 го наследува 2015 02          

Журнал наследник април-јуни 2015

Оди со Бога


Велигденска недела - од Џозеф Ткач

Благодат во болка и смрт - од Такалани Мусеква

Во корист на кралот - од Тами Ткач

Царството Божјо (дел 4) - од Гери Дедо

Die Minen König Salomos (Teil 15) - von Gordon Green

Што др. Фауст не знаеше - од Нил Ерл