Списание Фокус Исус 2019-03

03 се фокусира на 2019 03

ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 2019


Топла врска - Тони Пюнтенер

Заедница со Бога - Џозеф Ткач

Вистинската црква - Ханес Зауг

Исус те познава точно - Тами Ткач

Извор на жива вода - Овен Висаги

Грејс, најдобар учител - Такалани Мусеква

Голем чекор за човештвото - Ирина Вилсон

Заведување на богатството - Џозеф Ткач

Јазик на телото - Бери Робинсон

Да се ​​биде со Исус - Кети Деддо